בדיקת רמת ניקיון במנדף ביולוגי (ספירת חלקיקים)

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: קביעת רמת ניקיון במנדף. נדגם נפח אוויר במנדף (בהתאם לספיקת מונה חלקיקים),ותוצאות מנורמלות לנפח נדגם של מטר מעוקב.

אופן ביצוע הבדיקה: הבדיקה מבוצעת על ידי מונה חלקיקים. מונה חלקיקים דוגם את האוויר בספיקה של cfm 1 ,50 או 100 ליטר לדקה במשך דקה אחת – אלא אם צוין אחרת (לפי כך נדגם אוויר בנפח של רגל מעוקב , 50 או 100 ליטר, בהתאם למכשיר המדידה) התוצאות המוצגות מנורמלות לנפח של מטר מעוקב.