בדיקת מהירות שאיבה חזיתית

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

הבדיקה מבוצעת ע"י Multimeter Air Data דגם ADM-870, תוצרת SHORTRIG ארה"ב. באמצעות מדיד Velgrid בגודל "12×12 (30×30 ס"מ), הדוגם 16 נקודות במדידה אחת. מכשיר ADM-870 עם מדיד Velgrid מומלץ לבדיקות בטיחות במנדפים כימיים בארה"ב.
הבדיקה מתבצעת בשני מצבים:

  • חלון המנדף פתוח 30 ס"מ.
  • פתיחת חלון מלאה. בכל מדידה נבדק אזור 30×30 ס"מ, בכיסוי מלא של פתח החלון.
    המהירות הממוצעת בין כל נקודות הדגימה, היא מהירות השאיבה החזיתית המחושבת

בתום הבדיקה, נקבע גובה פתיחת חלון אפשרי ובטיחותי. מצידי החלון יודבקו "מדבקות חץ" המצביעות על גובה פתיחה אפשרי, המותר לפתיחה בעת העבודה.