בדיקת מהירות זרימת אוויר בשולחן הלמינארי

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

נמדדת מהירות הזרימה דרך מסנן האספקה לחלל העבודה.
אופן ביצוע הבדיקה: נלקחת מדידה מדגמית בהתאם לשטח המסנן – המהירות הממוצעת צריכה להיות לפי הגדרת היצרן.
במידת הצורך, יבוצע תיקון מהירות הזרימה תוך כדי הבדיקה, באמצעות שינוי מהירות מפוח היחידה.