בדיקת מהירות זרימה במסננים האבסולוטיים ואחידות זרימה באזור הלמינארי

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: למדוד את מהירות זרימת האויר, דרך מסננים תקרתיים בחדר הנקי בהתאם לסוג הזרימה בחדר על מנת לקבוע את תקינות הזרימה (לחדרים עם זרימה חד-כיוונית), או לחשב כמות החלפות אוויר בחדרים הנקיים ולהשוות לדרישות התכנון/ לקוח/ המלצות התקנים, לפי רמת ניקיון מוגדרת בחדר הנקי.

אופן ביצוע הבדיקה: הבדיקה מבוצעת על ידי ADM-870 Air Data Multimeter עם מדיד מהירות VELGRID תוצרת SHORTRIDGE.
נמדדות 8 נק' בכל שטח המסננים בגודל 24X 48".
מדיד Velgrid הינו מדיד בגודל 12×12" 30×30 ס"מ, הדוגם 16 נקודות במדידה אחת.
לפי הנקודות שנמדדו מחושבת מהירות זרימה ממוצעת, וספיקת האוויר של המסנן.
על סמך מדידות מהירויות הזרימה או הספיקה מחושבת סטיית התקן היחסית, על מנת לקבוע אחידות זרימה בחדר הנקי.

מהירות הזרימה בחדר אחידה כאשר סטיית התקן היחסית מתחת 15%- (המלצה בלבד).
חישוב מהירות הזרימה הממוצעת משמש לחישוב ספיקת המסנן.
מכפלת שטח המסנן במהירות הממוצעת הינה ספיקת המסנן (לצרכי חישוב ספיקת אוויר מחושב שטח למעבר אוויר במסנן: מסנן בגודל 120 על 60 ס"מ – 0.67 מ"ר, מסנן במידות 60 על 60 ס"מ – 0.335 מ"ר).
ספיקת האוויר בחדר הינה סכום הספיקות של המסננים התקרתיים באותו חדר. על סמך המדידות מחושבת כמות החלפות האוויר בשעה בחדר הנקי.

הערה: מספר החלפות אוויר לשעה גבוה יותר, תורם לשיפור רמת הניקיון בחדר.