בדיקת לחצים

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: למדוד לחצים הפרשיים בין החדרים הנקיים לבין הסביבה.
הלחץ המומלץ בין החדר הנקי לסביבה הינו 10-20 Pa.
אופן ביצוע הבדיקה: הבדיקה מבוצעת על ידי מד לחץ הפרשי ADM-870 Air Data Multimeter תוצרת SHORTRIDGE.
בבדיקה נמדדים הלחצים ההפרשיים בין החדר הנקי לחדרים הסמוכים, כאשר בסופו של דבר מחושבים לחצים אבסולוטיים בחדרים הנקיים (אבסולוטיים ביחס לייחוס "0" – לחץ אטמוספרי).
בסוף הבדיקה ניתן להשוות את הלחצים המחושבים לתצוגת שעוני לחץ/ בקרי לחץ בחדרים הנקיים.