בדיקת כיווני זרימה

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: ויזואליזציה של זרימת האוויר בחדר הנקי ובדיקת משטר זרימת האוויר בחדר (זרימת אוויר בין החדרים הנקיים).
הבדיקה חשובה במיוחד באזורים של זרימה חד-כיוונית (למינארית) – מטרתה וידוא זרימה חד-כיוונית, תוך פינוי מתמיד של האוויר מהאזור הנקי כלפי אזורים ברמת ניקיון נמוכה יותר, ומניעת כניסת אוויר מהסביבה לאזורים הקריטיים.
באזורים/ חדרים של זרימה לא חד –כיוונית נבדקת זרימה מתחת למסננים, בגרילי האוויר החוזר, הסחרור והפליטה.

אופן ביצוע הבדיקה: באמצעות מחולל עשן, מוזרם עשן בחדר הנקי וכיוון זרימתו מתועד באמצעות מצלמת וידאו הבודק שכיווני הזרימה תואמים את נתוני התכנון של החדר ודרישות הלקוח.
לאחר הבדיקה מופק דו"ח עם מסקנות כולל קובץ מוקלט של הבדיקה.