בדיקת זמן התאוששות – Recovery time test (Decontamination)

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: הבדיקה מציגה את היכולת של מערכות החדר הנקי להתגבר על זיהום.

אופן ביצוע הבדיקה: בשלב הראשון נבדקת רמת הניקיון בחדר הנקי.
לאחר מכן, באמצעות נר עשן, מוזרמים לחדר חלקיקים בגודל 0.3 מיקרון ומעלה (כך שריכוז החלקיקים גדל לפחות פי – 10 מהמקסימום המוגדר לרמת הניקיון).

בעזרת מונה חלקיקים, נמדדים מספר החלקיקים בחלל החדר בקריאות רציפות של דקה לכל קריאה, בנוסף נמדד משך הזמן עד שהחדר מגיע לרמת הניקיון ההתחלתית. זמן התנקות תקין הינו פחות מ-20 דקות.

הבדיקה מבוצעת במקום המוגדר בחדר כ "קריטי", או במקום המרוחק ביותר מגרילי האוויר החוזר, בד"כ במרכז החדר.