בדיקת דליפות המסנן Integrity Test (יעילות סינון)

יצרן:

חברת עין-דור

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: איתור דליפות במסננים אבסולוטיים.

אופן ביצוע הבדיקה: הבדיקה בוצעה על ידי פוטומטר וגנראטור חלקיקים.
על ידי גנראטור חלקיקים מוזרמים חלקיקים בגודל 0.3 מיקרון ומעלה למסננים האבסולוטיים. על ידי פוטומטר נדגם האוויר לפני המסנן וריכוז החלקיקים בצד העליון (UPSTREAM מכוון לריכוז של %100).

האוויר הנקי מחלקיקים מהווה את ייחוס ה-0% של הפוטומטר. לאחר כוון נקודות הייחוס נסרק המסנן בכל שטחו כולל דפנות המסנן על ידי ידית המדידה (PROBE).

מאחר והמסננים ביעילות של 99.99% לחלקיקים בגודל 0.3 מיקרון ומעלה מותרת חדירות מקסימאלית של 0.01%.

תוצאת המדידה המקסימאלית נרשמת כחדירות המסנן המקסימאלית וממנה נרשמת יעילות המסנן. הבדיקה בוצעה באמצעות Aerosol Emery 3004.