בדיקות טמפרטורה, לחות, תאורה ורעש

תכונות עיקריות:

מטרת הבדיקה: למדוד ערכי טמפ', לחות, תאורה ורעש בחדר הנקי. הבדיקה מבוצעת באמצעות מכשור מתאים.
הערכים הנמדדים צריכים להתאים לנתוני התכנון של החדר ודרישות המשתמש. רמת התאורה ורמת הרעש בחדר נמדדים לאינדיקציה בלבד.