טיפול בשפכים

פיצוץ אוכלוסין ואפקט החממה הגלובלי, הינם הגורמים העיקריים להקמת מתקני טיפול שפכים.
בין אם מדובר על מתקני טיפול שכפים באזורים פתוחים הגורמים למטרד ריח לא פשוט ובין אם מתקני הטיפול בשפכים אשר ממוקמים באזורים מרוחקים מאוכלוסייה ובאתרי הטמנה. משתחררים בתהליך גזים קוריוזיים, מימן גופרתי, אמוניה עוד.
כל החומרים האלו בנוסף למטרד הריח עלולים לפגוע בתפקוד הציוד במתקן ובבריאות האוכלוסייה.
סינון מולקולרי יעזור בהפחתת חתימת הריח המלווה את מתקני טיפול בשפכים, תגן מפני חשיפה לריכוזים גבוהים של גזים מסוכנים ותצמצם נזק לציוד והשבתות לצורך פעולות אחזקה.