עמדות עבודה למינריות נקיות

עמדת עבודה/ שולחן למינרי, מאפשר רמת נקיון של עד-  (ISO CLASS 3 / ISO CLASS 5) CLASS 100 בחלל העבודה.
היחידה מגינה על המוצר מחלקיקים, אך אינה מגינה על המשתמש מחשיפה לחומרים מסוכנים.

עין-דור הינה הנציגה הבלעדית של חברת ESCO בישראל, מהחברות המובילות בעולם בייצור עמדות למינריות. היחידות מתאימות לצורכי עבודה נקייה בתעשיות השונות, ביוטכנולוגיה, ציוד רפואי, הרכבות אופטיות מיקרואלקטרוניקה,IVF ועוד.

מחלקת השירות של עין-דור מבצעת בדיקות הסמכה תקופתיות לעמדות למינריות ונותנת שירות אחזקה, תיקונים, החלפות מסננים, שיפוצים ושדרוגים לכל סוגי היחידות.