Search

מרכזי בילוי וקניות

בכל מקום בו יש אנשים, אלפי חלקיקים מזהמים מתפזרים באוויר אשר מסוחרר במערכת מיזוג האוויר. לכן במרכזי קניות, מקומות בילוי ואפילו מכוני כושר חייבים בהתקנת מערכת אוורור הכוללת מסננים מתאימים להפחתה משמעותית של כמות המזהמים.
איכות האוויר שאנו נושמים היא בעלת אפקט ישיר על בריאותינו ובריאות העסק יחד.
צמיחת העסק שלכם ניתנת להשגה ע"י סינון אויר מתאים:
לקוחות מרוצים אשר אינם מגלים סימני עייפות וכאבי ראש לאחר שהיה בחלל סגור ימשיכו לשהות בחלל יותר זמן ולפיכך יבזבזו יותר כמו כן העובדים יהיו יותר פרודוקטיביים וישפרו את ביצועיהם במהרה.