חיפוש

מוני חלקיקים וניטור איכות אוויר

אנו משווקים בישראל את מוצרי חברת Particles Plus, מובילה עולמית בייצור מוני חלקיקים חדשניים מסוגים שונים.
החברה הינה אמריקאית ומייצרת בארה"ב מוני חלקיקים ומכשירים לניטור איכות אוויר חדשניים. מוצרי החברה מתאימים לחדרים נקיים בתעשיות שונות כגון: מזון ומשקאות, פארמה, מוליכים למחצה, מוסדות מחקר ומעבדות פרטיות בתחומים שונים.

ספירת חלקיקים בחדר נקי דורשת מכשור אמין שלא רק עומד בסטנדרטים בינלאומיים, אלא עולה עליהם בביצועים ובדיוק.
המכשירים המתקדמים של Particles Plus, מספקים את ספירת החלקיקים האופטיים בדיוק הגבוה ביותר בתעשייה.
מכשירים אלה מיועדים לדרישות התובעניות של פעולות בחדר נקי, עם תכונות ייחודיות ופונקציות פטנט התומכות ברוב דרישות האיכות והאימנות.
המכשירים לניטור איכות אוויר פנים מיועדים למדידת פרמטרים כגון: ריכוז מבת חלקיקים עבור גדלים שונים PM1 ,PM2.5 ,PM5 ,PM 10 0 (או כל ערך אחר בטווח לבחירת המשתמש), טמפרטורה, לחות יחסית, רמת CO2 וריכוז תרכובות נדיפות באוויר TVOC.