פרוטוקול IQ OQ

עין-דור מספקת שרותי עריכת וכתיבת פרוטוקולים לחדר נקי IQ/OQ.
הפרוטוקולים נדרשים בחדרים חדשים המבקשים לאשרם מול גופים רגולטורים בארץ ובעולם.

IQ- Installation Qualification
OQ – Operation Qualification

נשמח לייעץ ולעזור בכל הנדרש בנושאי וולידציה.