חיטוי חדרים ומנדפים

כאשר ישנו חשד של הימצאות זיהום ביולוגי בחדר הנקי/ בחלל המנדפים/ כאשר אנו רוצים לעשות פעולה מניעתית יש לבצע חיטוי ביולוגי באמצעות מי חמצן.

אדי מי החמצן באים במגע עם זיהומים ביולוגים כגון: מיקרואורגניזמים שונים, יוצרים פעולה של חמצון הזיהום והשמדתו.

אדי מי החמצן מתפרקים מייד במגע עם חומר ביולוגי, למים וחמצן ולכן הם ידידותיים לסביבה. בסוף התהליך אין צורך לנטרל ו/או לנגב שאריות ממשטחים.

אדי מי החמצן מופקים באמצעות גנרטור מיוחד, המאדה את מי החמצן לתוך החלל בו מבצעים את החיטוי.

ניתן לבצע חיטוי בחדר מסויים ללא השבתה של חדרים סמוכים, אין צורך לבצע הכנות מיוחדות, הציוד הקיים בחדר ישאר בו ויעבור חיטוי.