חדרי ניתוח/ בידוד בבתי חולים

אנו מבצעים בדיקות לחדרי ניתוח וחדרי טיפולים בבתי חולים.
הבדיקות מבוצעות לפי דרישת נוהל של משרד הבריאות AC-01, כוללות בדיקות כמות החלפות אוויר בחדרים, בדיקות כמות אוויר צח המסופק לחדר ניתוח/ חדר טיפולים, בדיקת רמת ניקיון בחדר ניתוח/ חדר טיפולים (לפי צורך ובהתאם להגדרות הנוהל).
הבדיקות מבוצעות לפי תקנים בינלאומיים.