בדיקת שולחן למינרי

שולחן למינרי מתוכנן ליצור אזור עבודה סטרילי, עבור המוצר תוך זרימה למינארית של האוויר.
מטרת בדיקת השולחן, לוודא שביצועיו מתאימים לתקנים הבינלאומיים.
הבדיקה מבוצעת לפי הנחיות IES RP CC002.3 (יש לבצע את הבדיקה לפחות פעם בשנה).
כל בדיקה כוללת הפקת דו"ח מסודר, המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים, בהם השתמשו לביצוע הבדיקה.