בדיקת מנדף כימי

מנדף כימי מתוכנן להגן על המשתמש מחשיפה לחומרים כימיים.
מטרת בדיקת המנדף: לוודא שביצועיו מתאימים לתקן הישראלי.
המנדפים הכימיים נבדקים על פי הנחיות התקן הישראלי 1839 (יש לבצע את הבדיקה בתדירות של חצי שנה).
כל בדיקה כוללת הפקת דו"ח מסודר המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.