בדיקת מנדף ביולוגי

מטרת בדיקת המנדף: לוודא שביצועיו מתאימים לתקנים הבינלאומיים.
המנדפים הביולוגים נבדקים על פי הנחיות התקנים הבינלאומיים NSF49 האמריקאי ו- EN 12469 האירופאי (יש לבצע את הבדיקה בתדירות של חצי שנה).
כל בדיקה כוללת הפקת דו"ח מסודר המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.