בדיקת חדרים נקיים

חדרים נקיים מתוכננים לשמור על רמת חלקיקים ותנאים סביבתיים מבוקרים. מטרת בדיקת החדר הנקי, לוודא שביצועי החדר מתאימים לתקנים הבינלאומיים ולדרישות הלקוח.
החדרים הנקיים נבדקים על פי הנחיות התקנים הבינלאומיים ISO Standard 14644, ותקני CGMP – יש לבצע את הבדיקות בתדירות מתאימה לרמת הניקיון בהתאם לדרישות התקנים והלקוח.
כל בדיקה כוללת הפקת דו"ח מסודר המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, כל התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.
חברת עין-דור מוסמכת ISO 9001, על ידי מכון התקנים הישראלי.