Data center

בימים אלו בהם יותר ויותר אנשים מפקידים את המידע הרגיש שלהם בידי DATA CENTER על מנת שישמרו עליו מכל משמר ובביטחון מלא.
אוויר נקי הוא בעל תפקיד מפתח בשמירה על תפקודם של מרכזי נתונים אלו, חוות שרתים וביצוע אופטימלי של מערכות אלקטרוניות.
מזהמים חיצונים הנכנסים למרכזי המידע הללו, מסכנים אותם ועלולים לגרום להשבתה של ציוד ובמקרה הגרוע ביותר, אובדן נתונים.
מסנני האוויר של CAMFIL בעלי דירוג אנרגטי A (5 כוכבים), יכולים למנוע השבתה של ציוד תוך כדי שמירה על יעילות אנרגטית וחסכון כספי.
התקנה של מסננים עם מעכבי בעירה הכרחית לשיפור עמידות לאש במקרה של דלקה.