בדיקת מנדף ביולוגי

 מנדף ביולוגי מתוכנן להגן על המשתמש וליצור אזור עבודה סטרילי עבור המוצר.

מטרת בדיקת המנדף הינה לוודא שאכן ביצועיו מתאימים לתקנים הבינלאומיים.

המנדפים הביולוגים נבדקים על פי הנחיות התקנים הבינלאומיים NSF49 האמריקאי ו EN 12469 הארופאי .יש לבצע את הבדיקה בתדירות של חצי שנה.

חברת עין-דור מבצעת בדיקות מנדפים ביולוגים למעלה מ 25 שנה.

כל בדיקה כוללת הפקת  דו"ח מסודר המכיל את תאור הבדיקות שבוצעו,  כל התוצאות שנמדדו , מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.  

בדיקת עשן