בדיקת עשן

בדיקת עשן (הגדל)

מטרת הבדיקה לוודא שכיוון האוויר הינו פנימה לתוך המנדף ולא החוצה כלפי המשתמש.

הבדיקה מבוצעת באמצעות אמפולת עשן.

מזרימים עשן בכל פתח היחידה כאינץ' מחוץ ליחידה ובודקים בצורה ויזואלית את כיוון זרית העשן.

בדיקות נוספות