בדיקת כיווני זרימה

בדיקת כיווני זרימה (הגדל)

מטרת הבדיקה להמחיש את כיווני זרימת האוויר השונים בחדר.

הבדיקה מבוצעת באמצעות מחולל עשן ומצלמת וידאו לתיעוד הבדיקה.

באמצעות מחולל העשן מוזרם עשן בחדר הנקי וכיוון זרימתו מתועדת ונבדק שאכן כיווני הזרימה

תואמים את נתוני התכנון של החדר ודרישות הלקוח.

לאחר הבדיקה מופק דו"ח עם מסקנות וניתן דיסק מוקלט של הבדיקה.

 

בדיקות נוספות