בדיקת מהירות זרימת אוויר במסננים

בדיקת מהירות זרימת אוויר במסננים (הגדל)

מטרת הבדיקה למדוד את מהירות זרימת האוויר דרך המסננים התקרתיים בחדר הנקי.

הבדיקה מבוצעת באמצעות מד מהירות ,נמדדות 8 נקודות לשטח מסנן של 60x120 ס"מ או 4 נק' לשטח מסנן של 60x60 ס"מ.

על פי המדידות מחושבת מהירות זרימה ממוצעת וספיקת המסנן הכוללת.

לפי נתונים אלו ניתן לחשב את כמות החלפות האוויר לשעה בחדר.

בחדרים ברמת נקיון ISO CLASS 5 ומעלה מומלצת מהירות זרימה של 20% 0.45±

סטיית המהירות המומלצת בין המסננים (אחידות זרימה) עד 15% .

בדיקות נוספות