בדיקת רמת נקיון (ספירת חלקיקים)

בדיקת רמת נקיון (ספירת חלקיקים) (הגדל)
 

מטרת הבדיקה לספור את כמות החלקיקים באוויר לפי גודל חלקיק מסויים.

הבדיקה מתבצעת באמצעות מונה חלקיקים הדוגם את האוויר ומנתח את כמות החלקיקים וגודלם.

המדידה מתבצעת במרחק 1 מ' מרצפת החדר.

התוצאות מתקבלות לפי כמות חלקיקים במטר מעוקב אחד.

 

טבלאות חלקיקים לפי תקן ISO ולפי GMP

 

 

 

 

 

 

EU GMP Annex 1

 

 

Maximum permitted number of particles per m3 equal to or greater than the tabulated size

 

 

Grade

At rest

In operation

 

0.5 μm

5.0μm

0.5 μm

5.0μm

A

3 520

20

3 520

20

B

3 520

29

352 000

2 900

C

352 000

2 900

3 520 000

29 000

D

3 520 000

29 000

Not defined

Not defined

 

 

 

ISO 14644-1

 

Maximum permitted number of particles per m3 equal to or greater than the tabulated size

 

 

0.3 micron

0.5 micron

5 micron

ISO Class 5

10,200

3,520

29

ISO Class 6

102,000

35,200

293

ISO Class 7

-

352,000

2,930

ISO Class 8

-

3,520,000

29,300

ISO Class 9

-

35,200,000

293,000

 

דגשים:

·       Annex מגדיר חד משמעי הגדרות במצבי הבדיקה;

·       Grade B במצב מנוחה שווה ערך ל-  ISO Class 5!!!

 

בדיקות נוספות