בדיקת חדרים נקיים

חדרים נקיים מתוכננים לשמור על רמת חלקיקים ותנאים סביבתיים מבוקרים.

מטרת בדיקת החדר הנקי הינה לוודא שאכן ביצועי החדר מתאימים לתקנים הבינלאומיים ולדרישות הלקוח.

החדרים הנקיים נבדקים על פי הנחיות התקנים הבינלאומיים ISO Standard 14644 ותקני CGMP יש לבצע את הבדיקות בתדירות מתאימה לרמת הנקיון בהתאם לדרישות התקנים והלקוח.

חברת עין-דור מבצעת בדיקות לחדרים נקיים בכל רמות הנקיון למעלה מ 25 שנה.

כל בדיקה כוללת הפקת  דו"ח מסודר המכיל את תאור הבדיקות שבוצעו,  כל התוצאות שנמדדו , מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.  

בדיקת רמת נקיון (ספירת חלקיקים)
בדיקת מהירות זרימת אוויר במסננים
בדיקת דליפות המסנן Integrity Test
בדיקת כיווני זרימה
מצגת תקנים ובדיקות לחדרים נקיים