בדיקת זמן התאוששות Recovery Time

הגדל

מטרת הבדיקה לקבוע את זמן התאוששות החדר מזיהום.

הבדיקה מבוצעת באמצעות גנרטור עשן ומונה חלקיקים.

האמצעות גנרטור עשן מזרימים אל החדר חלקיקים בגודל של 0.3 מיקרון ברמה של פי 10 מרמת הנקיון התקינה.

מבצעים מדידות רצופות באמצעות מונה החלקיקים בכל דקה עד לחזרה לרמת הנקיון המקורית.

זמן התאוששות תקין הינו פחות מ 20 דקות.

בדיקות נוספות