בדיקת דליפות המסנן Integrity Test

בדיקת דליפות המסנן Integrity Test (הגדל)

מטרת הבדיקה איתור דליפות במסננים אבסולוטים .

הבדיקה מבוצעת באמצעות פוטומטר וגנרטור חלקיקים.

חלקיקים בגודל 0.3 מוזרמים באמצעות הגנרטור למסננים האבסולוטים,

באמצעות הפוטומטר דוגמים את האוויר לפני המסנן כייחוס 100% ואת האוויר הנקי כייחוס 0%

לאחר מכן באמצעות פיית הפוטומטר מתבצעת סריקה של המסנן בכל שטחו כולל הדפנות.

מותרת דליפה מקסימלית של עד 0.01% 

 

 

 

 

בדיקות נוספות